Bruk knappen “Bla gjennom…” til høyre for å velge fil. Hvis du ønsker å legge til flere vedlegg i samme e-postmelding, kan du klikke på plussikonet eller på knappen “Vedlegg” på verktøylinjen. Da vil du få frem flere vedleggsfelter i vinduet og kan legge til flere vedlegg på vanlig måte. Husk at en e-postmelding må være innenfor alle aktive rgss202j.dll mangler i Windows 10 søkekriterier for å vises i listen. Merk at dine egne e-postadresser, det vil si dem som er tilgjengelig i listen for fra-feltet, fjernes fra til-feltet når du benytter funksjonen “Svar til alle”. For å sende et svar på en mottatt e-postmelding, velger du “Svar” fra verktøylinjen i vinduet for e-posten du har åpnet.

  • Påminnelser for samtaler sendes et gitt antall tidsenheter før starttidspunktet (for eksempel 15 minutter før).
  • XS Office har ingen universell funksjon for dette, men vi tilbyr alle nye kunder å få importert kunderegisteret gratis til XS Office!
  • KID for faktura hvis organisasjonen har KID-avtale.
  • Angir e-postmottakere for personer som skal godkjenne kontrollerte bilag.

Notatene kan merkes som private og du kan velge hvilken farge hvert av dem skal ha. Hvis du ønsker å slette mange oppgaver i én operasjon, markerer du først de du vil slette med avkrysningsboksene til venstre i avtalelisten. Når du ha markert alle oppføringene du vil slette, velger du “Slett” fra “Verktøy”-menyen oppe til høyre i hovedbildet i XS Office. Du kan også opprette en ny oppføring av forhåndsdefinert type ved å klikke inne i ruten for den dagen oppføringen skal gjelde for. I dagsvisningen kan du også klikke direkte på klokkeslettet oppføringen skal starte på . Som standard vil avtaler opprettes på denne måten. Du kan imidlertid endre hvilken type oppføring som skal opprettes fra Min side – Mine innstillinger (eller via tannhjulknappen på verktøylinjen).

Trykk Og Snakk Nokia N76

Velg knappen “Lag kopi” i knapperaden øverst på fanekortet “Abonnement”. Etter å ha bekreftet advarselsboksen som kommer frem, vil det ha kommet et nytt abonnement i abonnementslisten. Dette abonnementet vil være en eksakt kopi av det opprinnelige abonnementet med starten av emneteksten satt til “Kopi av”. Dette abonnementet kan nå brukes på samme måte som om det var opprettet manuelt – det har ingen koblinger mot det opprinnelige abonnementet. Kopien vil inneholde alle varelinjer og abonnenter fra det opprinnelige abonnementet. Et kopiert abonnement vil automatisk settes som deaktivert.

Felter I Prosjektliste Med Status

Du kan enkelt legge til timeforbruk i timeregistreringen direkte fra avtaleoppføringen. XS Office vil automatisk overføre nøkkelinformasjon fra avtalen over til timeregistreringen. Fanekortet “Gjentakelseshistorikk” viser oversikt over alle lagrede avtaler som stammer fra en gjentakende avtale.

Opprette En Ny Aktivitet

Viser liste over organisasjons eiere (aksjonærer) med prosentvis eierandel angitt i parentes. Nye styremedlemmer opprettes ved å velge “Nytt styremedlem” fra verktøylinjen på siden Organisasjon – Styret. Styret iverksetter de undersøkelser det finner nødvendig for å kunne utføre sine oppgaver. Styret skal iverksette slike undersøkelser dersom dette kreves av ett eller flere av styremedlemmene. Nye eiere/aksjonærer opprettes ved å velge “Ny aksjonær” fra verktøylinjen på siden Organisasjon – Aksjonærer. Se Admin – Ansatte for informasjon om registrering av ansattes ansettelsesdato.

Ordrereferanse er et fritekstfelt som kan fylles ut på tilhørende salgsordre. Viser vekslingskurs som ligger til grunn for den aktuelle fakturaens verdi i egen valuta.