Bộ luật dân sự 2015

Bộ luật dân sự 2015

3 Tháng Mười Một, 2020
Bộ luật dân sự 2015. Để đảm bảo tính thống nhất trong nhận thức xây dựng và áp dụng luật pháp góp phần hình thành tính chuẩn mực pháp lý về cách ứng xử của cá nhân trên cở sở pháp nhân. Bộ luật dân sự năm 2015 đã quy định...