Những điều kiện đi xuất khẩu lao động Hàn Quốc năm 2020

Những điều kiện đi xuất khẩu lao động Hàn Quốc năm 2020

21 Tháng Tư, 2020
Thời gian trước do nhiều vấn đề từ lao động Việt khi sang Hàn làm việc như trốn ra làm ngoài, hết hạn hợp động không về nước đã ảnh hưởng rất nhiều đối với hình ảnh lao động...