Đồng nát sắt vụn bán đi

Đồng nát sắt vụn bán đi

1 Tháng Mười, 2022
Đồng nát sắt vụn gọi chung là ve chai hay phế liệu được những người thu mua nhỏ lẻ thường gọi. Họ có cả một bài vè để thu mua đồng nát sắt vụn bán đi được thu âm...
Giá đồng nát

Giá đồng nát

27 Tháng Chín, 2022
Đồng nát là tên gọi chung của phế liệu được người lượm ve chai thường gọi. Hải Đăng thu mua phế liệu các loại với giá cao. Chúng tôi cũng thường xuyên cập nhật giá đồng nát các loại...