Dự báo giá đồng phế liệu cho Hoa Kỳ và Canada tháng 10 năm 2022

Dự báo giá đồng phế liệu cho Hoa Kỳ và Canada tháng 10 năm 2022

30 Tháng Chín, 2022
Do lo ngại ngày càng tăng về tăng trưởng toàn cầu, giá Đồng phế liệu của Hoa Kỳ vẫn ở mức âm. Dự đoán về giá Đồng Phế liệu giúp các nhà kinh doanh / nhà đầu tư Phế liệu Đồng...