Giá đồng vàng phế liệu

Giá đồng vàng phế liệu

27 Tháng Chín, 2022
Giá đồng vàng phế liệu là đồng loại 2 có giá khoàng từ 150.000 – 250.000 VNĐ/kg. Đồng vàng là loại phế liệu phổ biến nhất trong các loại phế liệu đồng. Bởi đồng vàng có nhiều ứng dụng...