Người đầu tiên sở hữu iphone 12 tại Việt Nam

Người đầu tiên sở hữu iphone 12 tại Việt Nam

19 Tháng Mười, 2020
Mặc dù chưa đến tay người tiêu dùng nhưng hiệu năng của loạt iPhone mới từ Apple đã được ghi nhận, và kết quả thật bất ngờ. Ai sẽ là người đầu tiên sở hữu iphone 12 tại Việt...