TƯƠNG LAI CỦA TÁI CHẾ NHỰA

TƯƠNG LAI CỦA TÁI CHẾ NHỰA

23 Tháng Tám, 2022
Rác thải nhựa là một vấn đề rất lớn, không chỉ ở Anh mà còn trên toàn thế giới. Người ta ước tính rằng 12,7 triệu tấn nhựa chảy ra đại dương mỗi năm. Từ các bãi biển ở Cornish đến...