Xác định tài sản chung, tài sản riêng của vợ chồng

Xác định tài sản chung, tài sản riêng của vợ chồng

3 Tháng Mười Một, 2020
Xác định tài sản chung tài sản riêng của vợ chồng. Trong thời kỳ hôn nhân, vợ chồng thường ít lúc rạch ròi với nhau về mặt tiền bạc, tài sản vì nếu quá rẽ ròi sẽ dẫn đến mâu thuẫn. Tuy nhiên, vấn đề tranh chấp về tài sản cũng chính là vấn...