Tháng 5 chuyển nhà ngày nào tốt?

Tháng 5 chuyển nhà ngày nào tốt?

29 Tháng Ba, 2021
Ngày, giờ tốt xấu nhập trạch tháng 5-2021, chọn ngày đẹp về nhà mới, phòng trọ tháng 3, 4 âm, ngày cúng nhập trạch văn phòng làm việc. Dân ta quan niệm xem ngày tốt chuyển nhà, chọn ngày...