Thành lập công ty xuất khẩu lao động

Thành lập công ty xuất khẩu lao động

3 Tháng Mười Một, 2020
Thành lập công ty xuất khẩu lao động. Xuất khẩu lao động là hoạt động kinh tế dưới hình thức cung ứng cần lao Việt Nam ra nước ngoài theo hợp đồng mang thời hạn, chuyên dụng cho cho...