Thanh lý tôn lợp cũ

Thanh lý tôn lợp cũ

19 Tháng Năm, 2022
Công ty thu mua phế liệu Hải Đăng nhận thanh lý tôn lợp cũ từ các bãi phế liệu, từ các nhà xưởng cũ, từ công trình tháo dỡ, từ cá nhân, tổ chức, cơ quan … Mọi loại...