Thu mua phế liệu Thép Nam Việt Cũ

Thu mua phế liệu Thép Nam Việt Cũ

22 Tháng Chín, 2022
Hải Đăng Thu mua phế liệu Thép Nam Việt Cũ các loại như thép tấm, thép hình U, I, V, C, H, các sản phẩm thép miền nam …tại các công trình tháo dỡ, công trình xây mới, xác...