40 quận/huyện bị “cấm” lao động đi xuất khẩu tại Hàn Quốc năm 2020

40 quận/huyện bị “cấm” lao động đi xuất khẩu tại Hàn Quốc năm 2020

21 Tháng Tư, 2020
Trong số các nước có lao động Việt làm việc nhiều nhất có thể tính tới đất nước Hàn Quốc. Mặt khác Hàn Quốc cũng là nơi có số lượng người lao động trốn ra ngoài làm việc, kết...