Yếu tố CHUYÊN NGHIỆP, SÁNG TẠO, TẬN TÂM, NHIỆT HUYẾT tạo nên thương hiệu SAIGON-ITC.EDU.VN

Chuyên mục: windows

Unicode And Net

windows
3 lượt xem
28-03-2022

40isdecimal()Returns true if a unicode string contains only decimal characters and false otherwise. Python's triple quotes comes to the rescue by allowing strings to span multiple lines, including verbatim NEWLINEs,...

Đọc thêm
Get Notifications